دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  آزمایشگاه عملیات حرارتی
نام سرپرست: دکتر بهزاد آویشن
 
شماره تماس آزمایشگاه:  04134322468
 
ایمیل: avishan@azaruniv.ac.ir

 
خدمات:
عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی
 
تجهیزات:
کوره های عملیات حرارتی تا دمای  1100 درجه سانتیگراد  
دستگاه سختی سنجی راکول و برینل
دستگاه پولیش متالوگرافی
میکروسکوپ نوری
حمام نمک مذاب
 
 
 
 


 
 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
  آمار بازدید
امروز : 141
ديروز : 165
ماه : 6533
 
  آزمایشگاه عملیات حرارتی
نام سرپرست: دکتر بهزاد آویشن
 
شماره تماس آزمایشگاه:  04134322468
 
ایمیل: avishan@azaruniv.ac.ir

 
خدمات:
عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی
 
تجهیزات:
کوره های عملیات حرارتی تا دمای  1100 درجه سانتیگراد  
دستگاه سختی سنجی راکول و برینل
دستگاه پولیش متالوگرافی
میکروسکوپ نوری
حمام نمک مذاب