دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی عمراندکتر نادر هویدایی
مرتبه علمی: دانشیار
دکترای مهندسی عمران-سازه


http://pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/ResearcherEn.aspx?ID=1334

 
 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
  آمار بازدید
امروز : 140
ديروز : 165
ماه : 6532