چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 _ 09 شعبان 1439 _ 25 آوریل 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی عمران

آقای دکتر حسین سلطانی جیقه

مرتبه علمي :  دانشیار

پست الکترونیکی 
 HSoltani@azaruniv.ac.ir

شماره تماس : 2590

 صفحه شخصی

 
  امروز
چهارشنبه
ارديبهشت 1397
5
قمری:09 شعبان 1439

میلادی:25 آوریل 2018