جمعه 30 شهريور 1397 _ 11 محرم 1440 _ 21 سپتامبر 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی عمران

آقای دکتر حسین سلطانی جیقه

مرتبه علمي :  دانشیار

پست الکترونیکی 
 HSoltani@azaruniv.ac.ir

شماره تماس : 2590

 صفحه شخصی

 
  امروز
جمعه
شهريور 1397
30
قمری:11 محرم 1440

میلادی:21 سپتامبر 2018