دوشنبه 2 بهمن 1396 _ 05 جمادى الأولى 1439 _ 22 ژانویه 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی عمران

آقای دکتر حسین سلطانی جیقه

مرتبه علمي :  دانشیار

پست الکترونیکی 
 HSoltani@azaruniv.ac.ir

شماره تماس : 2590

 صفحه شخصی

 
  امروز
دوشنبه
بهمن 1396
2
قمری:05 جمادى الأولى 1439

میلادی:22 ژانویه 2018