جمعه 1 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی مکانیک
   :

دکتر علی ضیائی اصل
استادیار گروه مکانیک

سمت در دانشگاه : مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک
لینک صفحه شخصی

تلفن :     داخلی   04134327566 - 2578

آدرس : کیلو متر 35 جاده تبریز مراغه _ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان _ دانشکده فنی و مهندسی 

 
  امروز
جمعه
تير 1397
1
قمری:08 شوال 1439

میلادی:22 ژوئن 2018