سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی مکانیک
   :


دکترمحمدعلی صائیمی صدیق

استادیار گروه مکانیک
سمت در دانشگاه : مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک

تلفن :     داخلی   04134327566 - 2578

آدرس : کیلو متر 35 جاده تبریز مراغه _ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان _ دانشکده فنی و مهندسی 

 
  امروز
سه شنبه
اسفند 1397
28
قمری:12 رجب 1440

میلادی:19 مارس 2019