يکشنبه 29 مهر 1397 _ 12 صفر 1440 _ 21 اکتبر 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی مکانیک
   :

دکتر علی ضیائی اصل
استادیار گروه مکانیک

سمت در دانشگاه : مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک
لینک صفحه شخصی

تلفن :     داخلی   04134327566 - 2578

آدرس : کیلو متر 35 جاده تبریز مراغه _ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان _ دانشکده فنی و مهندسی 

 
  امروز
يکشنبه
مهر 1397
29
قمری:12 صفر 1440

میلادی:21 اکتبر 2018