چهارشنبه 21 آذر 1397 _ 05 ربيع الثاني 1440 _ 12 دسامبر 2018
فارسی | English
  مدیریت گروه آموزشی مکانیک
   :


دکترمحمدعلی صائیمی صدیق

استادیار گروه مکانیک
سمت در دانشگاه : مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک

تلفن :     داخلی   04134327566 - 2578

آدرس : کیلو متر 35 جاده تبریز مراغه _ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان _ دانشکده فنی و مهندسی 

 
  امروز
چهارشنبه
آذر 1397
21
قمری:05 ربيع الثاني 1440

میلادی:12 دسامبر 2018