دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  اعضائ هیات علمی گروه مهندسی عمران

دکتر بهمن شروانی تبار

مرتبه علمی: استادیار

 آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1389

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

تخصص: سازه های فولادی، CFRP

پست الکترونیک: b.shervani@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2594


دکتر محمدرضا امامی آزاد

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه های دریایی

تاريخ اخذ مدرک: 1376

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه علم و صنعت نروژ

تخصص: سازه‌های دریایی، اندرکنش سازه و خاک

پست الکترونیک: dr.emami@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2599
لینک صفحه شخصی

دکتر حسین سلطانی جیقه

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی ژئوتکنیک

تاريخ اخذ مدرک: 1385

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تخصص: رفتار آزمایشگاهی خاک‌ها، سدهای خاکی، مدل‌های رفتاری خاک‌ها

پست الکترونیک: HSoltani@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2592
لینک صفحه شخصی

دکتر بهرام سعیدی فرزاد

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی:  دکتری مهندسی آب

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

تخصص: مدلسازی هیدرولوژيکی و هیدرولیکی، هیدروانفورماتیک، محاسبات نرم

پست الکترونیک: b.saeidifarzad@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2602
لینک صفحه شخصی

 

دکتر ابراهیم اسدی 

مرتبه علمی:  استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه‌های آبی

تاريخ اخذ مدرک: 1394

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

تخصص: سازه‌های هیدرولیکی، سدهای بتنی، مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی

پست الکترونیک: Asadi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2593
لینک صفحه شخصی

 
 

دکتر امیر حسن رضایی فرعی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی ژئوتکنیک

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

تخصص: مهندسی تونل، بهسازی خاک

پست الکترونیک: rezaeiefare@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2587
لینک صفحه شخصی

 

دکتر نادر هویدائی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی سهند تبریز

تخصص: سازه‌های فولادی، مقاوم‌سازی، پل‌سازی

پست الکترونیک: Hoveidaei@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2586
لینک صفحه شخصی
 

دکتر نازیلا کاردان

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه‌های هیدرولیکی

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

تخصص: هیدرودینامیک، طراحی سازه‌های هیدرولیکی

پست الکترونیک: n.kardan@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2591
لینک صفحه شخصی


دکتر مهدی دینی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی عمران

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران

تخصص:  مهندسی آب، محیط زیست، سازه‌های آبی

پست الکترونیک: m.dini@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2585
لینک صفحه شخصی

دکتر حامد فرشباف آقاجانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی ژئوتکنیک

تاريخ اخذ مدرک: 1394

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه علم و صنعت ایران

تخصص:  مهندسی ژئوتکنیک، سدهای خاکی، روشهای محاسبات نرم در مهندسی، تحلیل پایداری شیروانی

پست الکترونیک: h.farshbaf@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500– داخلی 2584
لینک صفحه شخصی 

دکتر محمد رضا سیفی اسگ شهر

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی زلزله

تاريخ اخذ مدرک: 1395

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تخصص:  مهندسی زلزله، تحلیل غیرخطی سازه‌ها، تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها، بهینه‌سازی سازه‌ها

پست الکترونیک: m.seifi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500– داخلی
لینک صفحه شخصی

دکتر عباس قدمی بدرلو

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی عمران سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1397

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه علم و صنعت ایران

تخصص:  سازه‌های جدار نازک، پایداری سازه­ ها، مکانیک شکست، بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار سازه ها، تحلیل رفتار سازه ‎ها در مقابل بارهای غیرعادی (آتش سوزی، انفجار، برخورد و...)

پست الکترونیک: Abbasghadami@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500– داخلی
لینک صفحه شخصی

دکتر ابراهیم افسر دیزج

مرتبه علمی: استایار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی عمران سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1397

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه گیلان

تخصص:  خوردگی آرماتورها در سازه‌های بتن‌آرمه، ارزیابی بر اساس عملکرد سازه‌های بتن‌آرمه، تحلیل شکنندگی لرزه‌ای سازه‌های بتن آرمه، ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های مهاربندی شده

پست الکترونیک: ebrahim.afsardizaj@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500– داخلی
لینک صفحه شخصی