يکشنبه 27 آبان 1397 _ 10 ربيع الأول 1440 _ 18 نوامبر 2018
فارسی | English
  اعضائ هیات علمی گروه مهندسی عمران

 
 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر ارژنگ صادقی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه های فضا کار

تاريخ اخذ مدرک: 1381

دانشگاه محل تحصيل:SURREY انگلستان

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   مهندسی پل- مهندسی زلزله

پست الکترونيک:  a.sadeghi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2598

 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبداله کیوانی صومعه

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1377

دانشگاه محل تحصيل:  Hokkaido ژاپن

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:  مهندسی سازه- مهندسی بتن -  تکنولوژی بتن

پست الکترونيک:  Keyvani@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2581
لینک صفحه شخصی

 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدااحسین فلاحی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی:  دکتری زلزله

تاريخ اخذ مدرک: 1383

دانشگاه محل تحصيل: Kanazawa ژاپن

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   مهندسی زلزله

پست الکترونيک:  fallahi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2595
 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهمن شروانی تبار

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1389

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   سازه های فولادی - CFRP

پست الکترونيک:  shervani@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2594

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس علیرضا توحیدی

مرتبه علمی: مربی

آخرين مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد

تاريخ اخذ مدرک:1365

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   راهسازی – نقشه برداری

پست الکترونيک: Tohidi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2600
لینک صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا انتظاری

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه

تاريخ اخذ مدرک: 1391

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   تکنولوژی بتن و سازه های بتن آرمه

پست الکترونيک:  a.entezari@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2601
لینک صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا امامی آزاد
مرتبه علمی: استادیار
آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه های دریایی
تاريخ اخذ مدرک: 1376
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه علم و صنعت نروژ
سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 
تخصص:   سازه های دریایی- اندرکنش سازه و خاک
پست الکترونيک: dr.emami@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2599
لینک صفحه شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر حسین سلطانی جیقه
مرتبه علمی: دانشیار
آخرين مدرک تحصيلی: دکتری ژئوتکنیک
تاريخ اخذ مدرک: 1385
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمت در دانشکده: عضو هئیت علمی
 
تخصص:   رفتار آزمایشگاهی خاکها – سدهای خاکی – مدلهای رفتاری
پست الکترونيک HSoltani@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2592
لینک صفحه شخصی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهرام سعیدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی:  دکتری آب

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:  مهندسی آب

پست الکترونيک: Saeidi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2602
لینک صفحه شخصی

 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم اسدی

مرتبه علمی: استادیاری

آخرين مدرک تحصيلی: دکترای سازه های آبی

تاريخ اخذ مدرک:1394

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص: سازه های آبی

پست الکترونيک: Asadi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2593

لینک صفه شخصی

 

 
 نام و نام خانوادگی: دکتر امیرحسن رضایی فرعی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری ژئوتکنیک

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   مهندسی تونل – بهسازی خاک

پست الکترونيک:  rezaeiefare@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2587
لینک صفحه شخصی

 

    
نام و نام خانوادگی: دکتر نادر هویدایی
مرتبه علمی: استادیار
آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه
تاريخ اخذ مدرک: 1393
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 
تخصص: سازه های فولادی – مقاوم سازی
پست الکترونيک: Hoveidaei@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2586
لینک صفحه شخصی

 

   

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نازیلا کاردان

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری سازه های هیدرولیکی

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز


تخصص:   مکانیک سیالات – طراحی سازه های هیدرولیکی

پست الکترونيک:  n.kardan@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2591
لینک صفحه شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی دینی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی عمران-آب
تاریخ اخذ مدرک :1393
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص :مهندسی آب و  محیط زیست، شبکه‌های آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و محاسبات نرم
پست الکترونیکی :m.dini@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس :04134327500 - داخلی 2585
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی: دکتر حامد فرشباف آقاجانی
مرتبه علمی : استادیاری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای عمران_ مهندسی ژئو تکنیک
تاریخ اخذ مدرک : 1394
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی ، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی عمران
تخصص :مهندسی ژئوتکنیک، سدهای خاکی، روشهای محاسبات نرم در مهندسی، تحلیل پایداری شیروانی

پست الکترونیکی :h.farshbaf@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس :04134327500 – داخلی 2584
لینک صفحه شخصی 
 
  
 
  امروز
يکشنبه
آبان 1397
27
قمری:10 ربيع الأول 1440

میلادی:18 نوامبر 2018