چهارشنبه 20 آذر 1398 _ 14 ربيع الثاني 1441 _ 11 دسامبر 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  به سایت گروه مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خوش آمدید.
آرشیو Print RSS
 
اخبار برگزیده گروه مهندسی برق
 
 اخبار گروه مهندسی برق
برنامه هفتگی مقاطغ مختلف تحصیلی گروه مهندسی برق در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی مقاطغ مختلف تحصیلی گروه مهندسی برق در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی مقاطغ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گروه مهندسی برق در نیمسال دوم 98-97 بصورت زیر می باشد
شنبه ششم بهمن 1397
برنامه ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه ارائه سمینارهای گرایش های مختلف کارشناسی ارشد مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 بصورت زیر می باشد:
يکشنبه دوم دي 1397
لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

لیست دروس مقاطع مختلف تحصیلی ارائه شده گروه مهندسی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 بصورت زیر می باشد
يکشنبه دوم دي 1397
برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98
چهارشنبه بیست و یکم شهريور 1397
برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

برنامه نهایی دروس ارائه شده دوره کارشناسی مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98
چهارشنبه بیست و یکم شهريور 1397
آرشیو Print RSS
 
 آگهی های دفاع از پایان نامه
آرشیو Print RSS