جمعه 30 شهريور 1397 _ 11 محرم 1440 _ 21 سپتامبر 2018
فارسی | English
  کارشناسان گروه عمران
آقای مهندس زهیر محسن ضیائی

کارشناس آموزش و پژوهش

محل کار:آزمایشگاه مقاومت مصالح-کارگاه نقشه برداری-آزمایشگاه تحقیقاتی
تلفن داخلی : 2475

آقای مهندس غلامرضا طالبی
آزمایشگاه روسازی و آزمایشگاه ژئوتکنیک 
تلفن داخلی : 2465

آقای مهندس علیرضا طالبی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مصالح ساختمانی
داخلی: 2219


 
 
  امروز
جمعه
شهريور 1397
30
قمری:11 محرم 1440

میلادی:21 سپتامبر 2018