سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  کارشناسان گروه عمران
آقای مهندس زهیر محسن ضیائی

کارشناس آموزش و پژوهش

محل کار:آزمایشگاه مقاومت مصالح-کارگاه نقشه برداری-آزمایشگاه تحقیقاتی
تلفن داخلی : 2475

آقای مهندس غلامرضا طالبی
آزمایشگاه روسازی و آزمایشگاه ژئوتکنیک 
تلفن داخلی : 2465

آقای مهندس علیرضا طالبی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مصالح ساختمانی
داخلی: 2219


 
 
  امروز
سه شنبه
اسفند 1397
28
قمری:12 رجب 1440

میلادی:19 مارس 2019