دوشنبه 2 بهمن 1396 _ 05 جمادى الأولى 1439 _ 22 ژانویه 2018
فارسی | English
  کارشناسان گروه عمران
آقای مهندس زهیر محسن ضیائی

کارشناس آموزش و پژوهش

محل کار:آزمایشگاه مقاومت مصالح-کارگاه نقشه برداری-آزمایشگاه تحقیقاتی
تلفن داخلی : 2475

آقای مهندس غلامرضا طالبی
آزمایشگاه روسازی و آزمایشگاه ژئوتکنیک 
تلفن داخلی : 2465

آقای مهندس علیرضا طالبی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مصالح ساختمانی
داخلی: 2219


 
 
  امروز
دوشنبه
بهمن 1396
2
قمری:05 جمادى الأولى 1439

میلادی:22 ژانویه 2018