دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه مواد
نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد آویشن
مرتبه علمی : دانشیار
سمت : عضو هیئت علمی
 پست الکترونیکی: avishan@azaruniv.ac.ir
تخصص: متالورژی فیزیکی – استحاله های فازی
شماره تماس: 31452562- داخلی 2562
نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه محمد زاده
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:  r.mohammadzadeh@azaruniv.edu
شماره تماس: 34327500- داخلی 2494
تخصص: متالوژی مکانیکی - شبیه سازی اتمی
نام و نام خانوادگی : ​​​​​​دکتر مرتضی فرخی راد
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : m.farrokhi.rad@azaruniv.ac.ir
تخصص: خوردگی، پوشش و مهندسی سطح
شماره تماس: 34327500- داخلی 2466

لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : ​​​​​​دکتراکبر حیدرزاده
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک :  
ac.heydarzadeh@azaruniv.ac.ir
تخصص: جوشکاری - مهندسی مرزدانه و بافت- تغییر شکل پلاستیک شدید- کامپوزیت زمینه فلزی
شماره تماس:                        داخلی 2560
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : ​​​​​​دکتر آرزو ابیضی
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :
ac.abyazi@azaruniv.ac.ir
تخصص: جوشکاری خواص مکانیکی مواد بافت
شماره تماس:31452554- داخلی 2554
لینک به صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : ​​​​​​دکتر مصطفی آقازاده قمی
سمت: مدیر گروه
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.aghazadeh@azaruniv.ac.ir
تخصص: متالورژی استخراجی - متالورژی شیمیائی
شماره تماس:31452588- داخلی 2561
لینک به صفحه شخصی
 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
  آمار بازدید
امروز : 139
ديروز : 165
ماه : 6531