چهارشنبه 29 خرداد 1398 _ 16 شوال 1440 _ 19 ژوئن 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مدیریت گروه مهندسی برق
دکتر محمود آتشبار


درجه علمی : استادیار

گروه آموزشی :  گروه مهندسی برق

تلفن:  4-34327500  - 041   داخلی 2564

 پست الکترونیکی:    atashbar@azaruniv.ac.ir 

آدرس : تبریز، کیلو متر 35 جاده تبریز - مراغه ،  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی

مدیران گروه قبلی

دکتر ناصر مهدوی طباطبایی

مهندس محمدجواد اخروی

دکتر شهرام حسین زاده

دکتر محمدرضا بنایی

دکتر وحید بهجت