جمعه 1 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مقاطع تحصیلی و گرایش ها

در حال حاضر در گروه مهندسی برق مقاطع و گرایش های زیر دایر می باشد.

مقطع کارشناسی :

رشته مهندسی برق    (گرایش های 1- قدرت و 2- الکترونیک (و مخابرات))

مقطع کارشناسی ارشد :

رشته مهندسی برق- گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

رشته مهندسی برق- گرایش سیستم های قدرت

رشته مهندسی برق- گرایش مخابرات سیستم

رشته مهندسی برق- گرایش مخابرات میدان

رشته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

 

مقطع دکتری :

رشته مهندسی برق- قدرت زمینه سیستم های قدرت

رشته مهندسی برق- قدرت زمینه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی