چهارشنبه 29 خرداد 1398 _ 16 شوال 1440 _ 19 ژوئن 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه های تخصصی گروه برق

ليست آزمايشگاههای تخصصی  گروه مهندسی برق

آزمایشگاه مدارهاي الکتريکي و اندازه گيري

آزمایشگاه سيستم هاي ديجيتال 1

آزمایشگاه سيستم هاي ديجيتال 2

آزمایشگاه  الکترونيک 

آزمایشگاه ماشين هاي الکتريکي 1

آزمایشگاه  ماشين هاي الکتريکي2

آزمایشگاه سيستم هاي کنترل خطي

آزمایشگاه  الکترونيک صنعتي

آزمایشگاه تحليل سيستم هاي قدرت 

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی