دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  پروژه های صنعتی همکاران

آمار پروژه های صنعتی خاتمه یافته یا در حال اجرای

همکاران گروه مهندسی برق

ردیف

کارفرما

تعداد

نام عضو هیات علمی

نقش

1

توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

2

دکتر علی عجمی

مجری

2

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

2

دکتر علی عجمی

مجری

3

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

1

دکتر علی عجمی

همکار

4

شرکت نیرو آتیه صبا

1

دکتر علی عجمی

مجری

5

توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

1

دکتر محمد رضا بنائی

مجری

6

شرکت‌ توزیع نیروی برق ارومیه

1

دکتر محمد رضا بنائی

مجری

7

شرکت‌ توزیع نیروی برق تبریز

1

دکتر محمد رضا بنائی

مجری

8

نظام مهندسی

1

دکتر محمد رضا بنائی

مجری

9

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

1

دکتر سجاد نجفی

مجری

10

شرکت‌ توزیع نیروی برق تبریز

1

دکتر سجاد نجفی

مجری

11

توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

1

دکتر سجاد نجفی

مجری

12

 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

 

1

 

دکتر سجاد نجفی

مجری

دکتر شهرام حسین زاده

همکار

13

شرکت گاز آذربایجان شرقی

 

1

 

دکتر شهرام حسین زاده

 دکتر محمود آتشبار

مجری

14

توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

1

دکتر وحید بهجت

مجری

15

شرکت  بنیان موتور تبریز

1

دکتر وحید بهجت

مجری

16

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

1

دکتر وحید بهجت

مجری

17

شرکت موتوژن

1

دکتر وحید بهجت

مجری

 

تعداد کل پروژه ها

19