دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کتب تالیفی و ترجمه ای

کتب تالیف شده توسط همکاران

ردیف

نام کتاب

نویسندگان

1

طراحی و تحلیل مبدل های DC-DC غیر ایزوله

علی عجمی  - حسین آردی

 

کتب ترجمه شده توسط همکاران

ردیف

نام کتاب

نویسندگان

مترجمین

1

مبدل های DC/DC با مدولاسیون پهنای پالس

Mariank. Kazimierczuk

علی عجمی، حسین آردی

2

مبانی الکترومغناطیس

Matthew N.O. Sadiku

شهرام حسین زاده

3

ماشین های الکتریکی (I )

Smarajit Ghosh

وحید بهجت- اشکان صوفی زاده

4

ماشین های الکتریکی (II )

Smarajit Ghosh

وحید بهجت- اشکان صوفی زاده

 5مقدمه ای بر هوش مصنوعی
  شهرام حسین زاده