شنبه 9 مهر 1401 _ 05 ربيع الأول 1444 _ 1 اکتبر 2022
فارسی | English
 نمایش تکی محتوا
 
 منوی اصلی
 
  امروز
شنبه
مهر 1401
9
قمری:05 ربيع الأول 1444

میلادی:1 اکتبر 2022
 
 اخبار

سمینار:: ارزیابی نانو کامپوزیتهای عناصر واسطه و کاربرد آنها در طراحی و ساخت ژنراتور هیدوژن-اکسیژن

سمینار:: ارزیابی نانو کامپوزیتهای عناصر واسطه و کاربرد آنها در طراحی و ساخت ژنراتور هیدوژن-اکسیژن
شنبه 9 مهر 1401

Current Trends in Seismic Fragility Analysis of Civil Engineering Structures: From the Performance-Based to Resilience-Based Design

Current Trends in Seismic Fragility Analysis of Civil Engineering Structures: From the Performance-Based to Resilience-Based Design
چهارشنبه 6 بهمن 1400

تست ۲

وبینار ویژه: سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها (زمان برگزاری: 22 آذرماه 1400)

وبینار ویژه: سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها (زمان برگزاری: 22 آذرماه 1400) تست
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: مرز دانشی به سوی سلولهای خورشیدی پلیمری-هیبریدی (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)

وبینار تخصصی: مرز دانشی به سوی سلولهای خورشیدی پلیمری-هیبریدی (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: روش های نوین در تصفیه فاضلاب (زمان برگزاری: 21 آذرماه 1400)

وبینار تخصصی: روش های نوین در تصفیه فاضلاب (زمان برگزاری: 21 آذرماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: گرمایش کره زمین و راهکارهای کاتالیستی برای کاهش و تبدیل CO2 (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)

وبینار تخصصی: گرمایش کره زمین و راهکارهای کاتالیستی برای کاهش و تبدیل CO2 (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: بررسی چالشها و اصول تحلیل و طراحی زیرسازی نماهای مدرن

وبینار تخصصی: بررسی چالشها و اصول تحلیل و طراحی زیرسازی نماهای مدرن
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: روش های طراحی برگرفته از طبیعت در ساخت سازه های سبک (زمان برگزاری: 5 دی ماه 1400)

وبینار تخصصی: روش های طراحی برگرفته از طبیعت در ساخت سازه های سبک (زمان برگزاری: 5 دی ماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی: مخابرات نور مرئی (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)

وبینار تخصصی: مخابرات نور مرئی (زمان برگزاری: 24 آذرماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400

وبینار تخصصی : ساخت افزایشی حالت جامد (زمان برگزاری: 23 آذرماه 1400)

وبینار تخصصی : ساخت افزایشی حالت جامد (زمان برگزاری: 23 آذرماه 1400)
يکشنبه 21 آذر 1400