دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 نمایش تکی محتوا
 
 منوی اصلی
 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
 اخبار گروه مهندسی عمران

تقدیر از زحمات مهندس طالبی در گروه مهندسی عمران

تقدیر از زحمات مهندس طالبی در گروه مهندسی عمران بازنشستگی مهندس طالبی (مسئول آزمایشگاه تکنولوژی بتن)
چهارشنبه 20 مهر 1401