دوشنبه 2 بهمن 1396 _ 05 جمادى الأولى 1439 _ 22 ژانویه 2018
فارسی | English
  اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
نام نام خانوادگی: دکتر مریم حسینی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1392
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص : بیو تکنولوژی-محیط زیست
پست الکترونیک:m.hosseini@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس : 2448-04134327500
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : دکتر یونس بیگی خسروشاهی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1394
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص:بیو تکنولوژی-مهندسی بافت
پست الکترونیک:yonesbeygi@gmail.com

تلفن تماس:2498-04134327500

لینک صفحه شخصی