دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
نام و نام خانوادگی: دکتر مریم حسینی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1392
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص : بیو تکنولوژی-محیط زیست
پست الکترونیک:m.hosseini@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس : 2448-04134327500
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : دکتر یونس بیگی خسروشاهی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1394
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص:بیو تکنولوژی-مهندسی بافت
پست الکترونیک:yonesbeygi@gmail.com
تلفن تماس:2498-04134327500
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا آقبلاغی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک :1395
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص :  مهندسی پلیمر-  فیزیک پلیمر ها
پست الکترونیک: s.agbolaghi@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس : 2563 -04134327500
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا عظیمی زنوزی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
تاریخ اخذ مدرک : 1391
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیات علمی
تخصص : مهندسی پلیمر-بیوپلیمرها وفومهای پلیمری
پست الکترونیکh.azimi@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس : 04131452535
نام و نام خانوادگی: دکتر سوگند آقا محمدی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک :1397
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص :  مهندسی شیمی، کاتالیست و راکتور
پست الکترونیک: aghamohammadi@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس : 2583 -04131452583
نام و نام خانوادگی: دکتر المیرا ولائی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک :1398
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص :  نانوفناوری و تکنولوژی سطح
پست الکترونیک: elmira.velayi@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس: 04131452544
 
 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
  آمار بازدید
امروز : 140
ديروز : 165
ماه : 6532