سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  مدیر گروه رشته مهندسی شیمی


 

دکتر یونس بیگی خسروشاهی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا مهندسی شیمی

تاریخ اخذ مدرک: 1394

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی سهند

سمت در دانشکده: مدیر گروه رشته مهندسی شیمی

تخصص: بیوتکنولوژی- مهندسی بافت

پست الکترونیک:  y.beygi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500- داخلی 2498