سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  آزمایشگاه مکانیک سیالات برای رشته مهندسی شیمی
آزمایشگاه مکانیک سیالات برای رشته مهندسی شیمی

کارشناس : مهندس امید مهدی پور

داخلی : 2477