جمعه 30 شهريور 1397 _ 11 محرم 1440 _ 21 سپتامبر 2018
فارسی | English
  آزمایشگاه مکانیک سیالات برای رشته مهندسی شیمی
آزمایشگاه مکانیک سیالات برای رشته مهندسی شیمی

کارشناس : مهندس امید مهدی پور

داخلی : 2477