سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه

توانمندی ها و خدمات قابل ارایه توسط گروه

گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سعی در انجام بهینه آموزش و اعتلای سطح علمی دانشجویان و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های علمی و انجام فعالیت های پژوهشی دارد. در این راستا گروه مهندسی شیمی اهداف و توانمندی های خود را به صورت زیر بیان می نماید.

·         ارتقای سطح علمی دانشجویان به منظور تربیت مهندسین شیمی با توانمندی های بالا.

·         مشاوره در بخش آموزش، برنامه ریزی دروس و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان.

·         افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی و فرهنگی همراه با حفظ احترام متقابل، کار گروهی، رعایت اصول اخلاقی و مقررات و ارجحيت منافع جمعي به فردي.

·         ارتقای دانش عملی دانشجویان با معرفی آنها به واحدهای صنعتی مختلف  برای انجام کارآموزی.

·         برگزاری دوره های آموزشی متفاوت در سطح دانشگاه و صنعت.

·         انجام پروژه های پژوهشی در جهت رفع مشکلات صنایع.

·         ایجاد ارتباطی قوی بین گروه مهندسی شیمی وصنعت.