دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  معرفی دانشکده
معرفی دانشکده
 
فعالیت رسمی دانشکده فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی عمران (دبیری فنی) شروع شد و از سال ۱۳۷۵ رشته کارشناسی برق (دبیر فنی ) نیز به آن اضافه گردید. این دانشکده از ابتدا تحت عنوان دانشکده تربیت دبیر فنی فعالیت می­ نمود تا اینکه در مورخ ۲۸/۳/۸۴ طی نامه شماره ۳۲۸۲/۲۲ موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن­آوری به دانشکده فنی و مهندسی تغییر نام یافت..
رشته مهندسی مکانیک نیز از مهر 1386 راه اندازی و به رشته های  دانشکده فنی و مهندسی اضافه شد.
در سال 1393 رشته مهندسی مواد و در سال 1394 رشته مهندسی شیمی نیز راه اندازی گردید.
در حال حاضر علاوه بر مقاطع کارشناسی ، این دانشکده در رشته عمران گرایش های سازه ، ژئوتکنیک و زلزله در رشته برق گرایش برق گرایشهای سیستم های قدرت،الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، مخابرات- سیستم و مخابرات-میدان، مدارها مجتمع در رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته برق مقطع دکتری گرایش برق - قدرت سیستم  و الکترونیک قدرت، سیستم و حفاظت ، ماشین و درایو نیز دارای دانشجو می باشد.
الف: نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده، تلفن، ایمیل
 
آقای دکتر میریوسف هاشمی ، 34327566-041 داخلی 2550،
Email : m.y.hashemi@azaruniv.edu
 
 
ب: نام و نام خانوادگی معاون دانشکده، تلفن، ایمیل
 
آقای دكتر رضا غرائی خسروشاهی 34327566-041 داخلی 2550،
 
Email : gharraei@azaruniv.ac.ir
 
ج: نام و نام خانوادگی مسئول دفتر دانشکده، تلفن، ایمیل، فاکس
 
سرکار خانم طیبه دوستی، تلفن و فاکس 34327566-041 داخلی 2250،