سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  مشخصات مدیر گروه

دکتر رقیه محمد زاده
درجه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:  r.mohammadzadeh@azaruniv.edu
شماره تماس: 34327500- داخلی 2588
تخصص: متالوژی مکانیکی - شبیه سازی اتمی